• Het RVFK Staat voor het in contact brengen van kinderfysiotherapeuten met elkaar en aanverwante (beroeps)groepen. Het RVFK initieert vakinhoudelijke verdieping onder andere door middel van het organiseren van interessante lezingen en door bekendheid te geven aan geplande inhoudelijke congressen/workshops op het gebied van de kinderfysiotherapie.

  • Lezingen die inhoudelijk verdiepend, verrassend en vakoverstijgend zijn. De lezingen worden vier maal per jaar georganiseerd voor leden. Niet-leden (zowel kinderfysiotherapeuten, fysiotherapeuten als andere beroepsgroepen) zijn ook welkom om deel te nemen. De onderwerpen worden bepaald in samenspraak met de leden. Voor alle lezingen wordt accreditatie voor het algemeen en het kinderregister aangevraagd.